يکشنبه, 6 خرداد 1397
عنوان : تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95
کد خبر : ۲۲۴۵
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ 
ساعت : ۱۱:۴۲:۱۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جويبار

 

بدينوسيله انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95 به شرح ذيل اعلام مي‌گردد لذا مطالعه دقيق اين اطلاعيه و رعايت مفاد آن الزامي است.

الف) نكات مورد توجه:

1.              انتخاب واحد براي كليه رشته ها بر اساس جدول زمان بندي انجام خواهد شد.

2.              بر اساس برنامه ريزي انجام شده انتخاب واحد به صورت اينترنتي به نشاني www.jouybariau.ac.ir  می باشد

3.              داشتن آگاهي كامل از وضعيت تحصيلي (شامل تعداد ترم هاي مشروطي. تعداد واحدهاي گذرانده شده. معدل كل و ...) از ضروريات امر تحصيل مي باشد. لذا لازم است از طريق سايت اينترنتي موضوع را پيگيري و اطلاع كامل حاصل نماييد.

4.              در صورتي كه احتمال مي دهيد با انتخاب دروس بيشتر مشروط مي شويد تعداد واحدهاي كمتري را انتخاب نماييد تا در روند تحصيلي شما خللي ايجاد نشود. همچنين با مدير محترم گروه مربوطه ارتباط نزديك داشته و چگونگي پيشرفت تحصيلي در مقاطع بالاتر را  جويا شويد. چرا كه ادامه ي تحصيلي دانشجويان در مقاطع بالاتر (كارشناسي ارشد، دكتر) مايه ي افتخار و سرافرازي دانشگاه خواهد بود.

5.              دانشجويان دوره اي مي توانند تا سقف «20 واحد» و در صورت داشتن معدل «بالاي 17» با تأييد گروه آموزشي تا سقف «24» واحد انتخاب نمايند. و انتخاب كمتر از «12 واحد» مغاير با آيين نامه ي آموزشي است.

6.              دانشجويان نظام دوره اي مشروطي «معدل كمتر از 12» فقط مي توانند با رعايت ساير مقررات تا سقف «14 واحد» انتخاب نمایند و در صورت عدم رعايت و انتخاب بيش از سقف مجاز، آموزش در هر مرحله اي از تحصيل كه اطلاع يابد برابر مقررات اقدام به حذف واحدها تا سقف مجاز نموده و وجه شهريه هم به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.

7.              دانشجويان نظام دوره اي و «ترم آخر كه با اخذ 24 واحد بدون احتساب وصاياي امام ره و آشنايي با قرآن كريم» فارغ التحصيل مي‌شوند بدون رعايت پيشنياز و شرط معدل «مشروطي» و با رعايت ساير مقررات آموزشي مي توانند ضمن ارتباط با مسئولان رشته مربوطه و پس از صدور مجوز لازم نسبت به اخذ 24 واحد درسي اقدام نمايند.

8.              دانشجويان در انتخاب دروس دقيقا پيشنياز و همنياز را رعايت نموده در غير اينصورت عواقب ناشي از آن به عهده دانشجو بوده و شهريه پرداختي مسترد نخواهد شد.

9.              با توجه به سرفصل هايي كه در اختيار دانشجويان محترم مي باشد با توجه به كد رشته خود نسبت به انتخاب دروس عمومي، پايه، تخصصي و غيره اقدام و سعي شود بر اساس سال ورودي خود نسبت به انتخاب دروس اقدام و از انتخاب دروس با ساير ورودي ها خودداري شود «رعايت ترم بندي».

10.       دانشجوياني كه وضعيت تحصيلي آنان طوري است كه برابر ماده 46 آيين نامه آموزشي امكان ادامه تحصيل برايشان ميسر نيست و مشمول اخراجي مي باشند اقدام به انتخاب واحد ننمايند و در صورت انتخاب واحد هيچ گونه مسئوليتي متوجه آموزش نخواهد بود و آموزش برابر مقررات در هر مرحله از تحصيل كه اطلاع يابد اقدام به حذف كليه دروس نموده و شهريه پرداختي نيز مسترد نخواهد شد.

11.       قبل از انتخاب واحد مي بايستي بدهي ترمهاي گذشته و شهريه ترم جاري به شرح ذيل واريز گردد:

¯ پرداخت بدهی ترم های گذشته اعم از کسری واریزی، چک و سفته وصول نشده قبل از اخذ دروس الزامی است.

¯ دانشجویان می بایستی پس از محاسبه کل شهریه «ثابت و متغیر» و واریز آن به روش پرداخت الکترونیکی از طریق سایت دانشگاه نسبت به اخذ دروس اقدام نمایند.

¯ دانشجویان گرامی جهت اطلاع بیشتر در خصوص شهریه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.

12.       انتخاب واحد طبق جدول زمانبندی الزامی است


ب) جدول زمانبندی تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

عنوان

شروع

پایان

انتخاب واحد

95/11/2

95/11/7

زمان کلاسها

95/11/9

96/3/11

حذف و اضافه

95/11/23

95/11/27

امتحانات

96/3/16

96/4/3

 

 تأکید می شود دانشجویان عزیز 10 روز پس از پایان رسمی انتخاب واحد حتما به سایت دانشگاه جهت اطلاع از آخرین وضعیت تغییرات و جا به جایی دروس انتخابی خودشان به علت حد نصاب نرسیدن کلاسها و همچنین جا به جایی ساعت امتحان مراجعه نمایند. به طور کلی مفاد این اطلاعیه به عنوان ابلاغ رسمی به دانشجویان بوده و در صورتیکه مغایر مفاد آن انتخاب واحد صورت گیرد صرف انتخاب واحد و داشتن تأییدیه رایانه ای سلب مسئولیت نخواهد کرد و آموزش در هر مرحله ای که اطلاع یابد برابر مقررات اقدام به حذف واحد ها نموده و در اینصورت هیچ گونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و وجهی هم مسترد نخواهد شد و علی هذا آموزش دانشگاه فقط به صلاح، موفقیت و بهبود وضعیت تحصیلی و علمی دانشجویان این واحد می‌اندیشد و این بهبود تحقق نمی‌یابد مگر اینکه الفبای اولیه آموزش یعنی مقررات، مشارکت و همکاری حاکم باشد و ما به رعایت مقررات، نظم، مشارکت و همکاری هر چه بیشتر نیازمند بوده و رجاء واثق داریم که با سعه صدر در برخورد با مشکلات یار و یاور ما خواهید بود. 

 

 بازگشت           چاپ چاپ      ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0