يکشنبه, 6 خرداد 1397

ارتباط با ما

 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار info@jouybariau.ac.ir نمابر 42566190-011

ارتباط مستقیم با مدیران و کارشناسان

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی         42566281

مدیر آموزش                            42566296

امور کلاس ها                          42566282

امتحانات                                42566155

کارگزینی هیأت علمی              42566294

مدیر پژوهش و فناوری            42566299

ارتباط با  صنعت                      42566287

حوزه معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی                  42566288

مدیر اداری                              42566292

مدیر مالی                                42566189

دبیرخانه                                 42566305

کارپرداز                                   42566308

حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی      42566281

مدیر دانشجویی                      42566298

فارغ التحصیلان                     42566289

اداره امور فرهنگی و اجتماعی                 42566187

حوزه ریاست

دفتر ریاست                            42566181

روابط عمومی                          42566283

حراست                                   42566286

دفتر فنی و عمرانی                   42566290

نگهبانی                                   42566182

اموررایانه                                 42566199

دفتر حقوقی                            42566183


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0