پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندارتباط مستقیم با ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
جناب آقای دکتر حمیدی
 
 
لطفا انتقادات ، پیشنهادات اداری  و همین طور  نقطه نظرات و ایده های خود در خصوص درآمدزائی و طرح های اقتصادی از طریق ایمیل زیر بیان فرمایید
 
 

da_hamidi@yahoo.com

 

 

 
 
 
 
 

5.3.5.0
V5.3.5.0