پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدير امور آموزش : معصومه افضلی نژاد

تحصيلات : کارشناسی ارشد فیزیک

شماره تماس :  42566296-011

 

 

شرح وظایف مدیرآموزش:

- اجراء مفاد آئین نامه آموزشی

- هماهنگی امور آموزشی با مراکز آموزشی ، مدیران و کارشناسان آموزشی.

- اجراء دقیق و کنترل برنامه ثبت نام و حذف و اضافه.

- ارائه راه حل مشکلات دانشجویان و رسیدگی به آنها.

- نظارت بر وظایف کارشناسان رشته ها.

- نظارت بر برگزاری امتحانات.


5.3.5.0
V5.3.5.0