پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تحصیلات تکمیلی

سیف الله شعبانپور

 سمت: کارشناس آموزش

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

شماره تماس مستقیم : 01142566285

شماره تماس داخلی: 252


 

امید باوند وندچالی

 سمت: کارشناس سامانه پژوهشیار

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد دامپروری

شماره تماس مستقیم : 01142566299

شماره تماس داخلی: 272


5.3.5.0
V5.3.5.0