پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهنمای پرداخت شهریه

· نحوه پرداخت شهریه:

 

پس از انتخاب واحد اینترنتی  (مبلغ قابل پرداخت )‌را از طریق اینترنت بصورت الکترونیکی واریز نمایید .

( از طریق لینک ثبت نام > امور مالی > پرداخت شهریه )

 

با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پرداخت الکترونیکی شهریه از طریق وب سایت دانشگاه از طریق  همکاری بانک ملی و بانک پارسیان میسر بوده و نیازی نیست کارت به نام خود دانشجو باشد.

 

 

· توجه مهم:

1- دانشجویانی که پرداخت الکترونیکی شهریه خود را از طریق بانک ملی انجام می دهند حتما دکمه (بازگشت به صفحه پذیرنده )‌را کلیک نمایند در غیر اینصورت مبلغ واریزی از حساب دانشجو کسر نگردیده و دانشجو همچنان بدهکار باقی خواهد ماند. چنانچه بنا به هر دلیل مبلغ واریزی از حساب کسر گردیده اما از مبلغ شهریه کم نشده باشد به لینک (برگشت ناموفق) مراجعه نموده و روی آن کلیک نمایید.

 

2- دانشجویانی که پرداخت خود را بصورت اینترنتی انجام می دهند، چنانچه مبلغ واریزی از حساب آنها کسر گردیده و از مبلغ شهریه آنها کسر نگردیده و همچنان بدهکار می‌باشند، ‌اگر پس از 24 ساعت مبلغ به حساب اولیه آنها برگشت داده نشد به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

3- اطلاعات لازم جهت پرداخت :

-          شماره 16 یا 19 رقمی روی کارت

-    رمزاینترنتی کارت (رمز دوم) :‌ که می بایست قبلا از طریق دستگاه خودپرداز نسبت به تعریف آن اقدام نموده باشند. آنهایی که از کارت هدیه پارسیان استفاده می نمایند این رمز به آنها داده شده است.

-          شماره CVV2 :‌شماره 4 رقمی در پشت کارت.

 


5.3.5.0
V5.3.5.0