پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

درباره معاونت فرهنگی و دانشجویی

 دانشگاه آزاد اسلامی، به مثابه بزرگترین دانشگاه حضوری جهان با وقوف به نقش فرهنگی نهاد دانشگاه در توسعه فرهنگی، نه تنها توسعه فرهنگی درنظام دانشگاهی را امری بنیادین در توسعه علمی می داند، که در افقی بلندتر، این موضوع را در خدمت توسعه فرهنگی واجتماعی ایران اسلامی فرض کرده است. بر این اساس، وفق منویات مقام معظم رهبری، سند دانشگاه اسلامی، سند مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، توجهی ویژه به حوزه فرهنگی واجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت و بر مبنای افق های مصرح در اسناد بالادستی یادشده، مجموعه ای از ارزش های محوری، اهداف راهبردی و عملیاتی را در قالب سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، پیش روی این حوزه دانشگاه قرارداد و چشم انداز ویژه ای برای نیل به اهداف و راهبردها پدید آمد.

همچنین اداره امور دانشجويي عهده دار برنامه‌ریزی و ارائه خدمات در امور رفاهی، معیشتی، روان شناختی و اجتماعی دانشجویان،امور مشمولین، نقل و انتقالات دانشجوييو ارائه خدمات به آنان است.

ازطرفي با توجه به قداست علم و اخلاق در محیط‌های آموزشی  و پژوهشی در شرع مبین وحکومت اسلامی، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو اعم از دانشجویان داخل یا خارجی باشد، خودداری نماید. لذا رسیدگی و نظارت بر جرائم عمومی ‌دانشجو به عهده‌ی کمیته انضباطي است.

لذا حوزه فرهنگی و دانشجویی دراینراست فعالیت های خود را همگام با زمان و با رویکرد تحقق اهداف محورهای ده‌گانه سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه توسعه می‌دهد.

محورهای فعالیت‌های حوزه فرهنگی و دانشجویی:

محور 1: ایمان وتدین

محور 2: ولایت فقیه وانقلاب اسلامی

محور۳: تمدن نوین اسلامی

محور 4:ارتباطات و رسانه

محور 5: آموزش و توانمندسازی دانشگاهیان

محور 6: مشاوره وسلامت دینی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی

محور 7: نهادها و فعالیتهای دانشجویی )کانونها،تشکلها،هیأت‌های مذهبی،اردوهای جهادی ونشریات دانشجویی(

محور 8: ورزش و نشاط

محور9: شعروادبیات

محور 10:خدمات و تکریم

 

امید است با همدلی، همراهی و همفکری دانشگاهیان گرامی، بویژه اساتید متعهد و دانشجویان مستعد و خوش فکر، بتوان به اهداف و چشم اندازهای پیش رو دست یافت.

 


5.3.5.0
V5.3.5.0