پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

doc

اطلاعیه انتخاب واحد دوره تابستان 98-97

 

1. حداکثر تعداد واحدهای درسی قابل اخذ در مقاطع کاردانی و کارشناسی 8واحد درسی و حداکثر واحدهای انتخابی در مقطع کارشناسی ارشد 6واحد درسی (دروس جبرانی مقطع پایه کارشناسی) می باشد.

2. اخذ دروس وصیت نامه امام (ره) و روخوانی قرآن کریم علاوه بر حداکثر تعداد واحد انتخابی (8 واحد) بلامانع می باشد.

3. دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی که با حداکثر 10واحد درسی فارغ التحصیل می شوند، اخذ 10واحد درسی در دوره تابستان بلامانع می باشد.

4. شهریه دوره تابستان برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به شرح ذیل می باشد:

شهریه اخذ حداکثر 6 واحد درسی = یک دوم شهریه ثابت + شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه اخذ بیش از 6 واحد درسی = دو سوم شهریه ثابت + شهریه متغیر هر واحد درسی

 

5. دانشجویان سایر دانشگاهها (اعم از دولتی و غیردولتی) با ارائه معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل می توانند در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که مجری دوره تابستان می باشند، ثبت نام و انتخاب واحد نمایند و شهریه آنان مطابق ردیف 4  قابل محاسبه می باشد.

6. اخذ دروس در واحد مقصد منوط به ارائه معرفی نامه از واحد مبدأ (به همراه لیست دروس) می باشد و بدون معرفی نامه واحد مبدأ اعتباری ندارد و قابل قبول نخواهد بود. در ضمن رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس در انتخاب واحد دانشجویان الزامی است. لذا در صورت عدم رعایت پیش نیازی دروس، موضوع قابلیت پذیرش و ثبت ندارد.

7. اخذ یا تمدید پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد در دوره تابستان امکان پذیر نمی باشد.

8. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97، واحد پایان نامه را اخذ و یا تمدید نموده اند، نیازی به ثبت نام در دوره تابستان نداشته و تا بیستم شهریورماه می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند.

9. آندسته از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 دروس جبرانی باقیمانده دوره را به همراه پایان نامه اخذ نموده ولیکن نتوانسته اند دروس مربوطه را در نیمسال دوم بگذرانند، در صورت اخذ دروس جبرانی در دوره تابستان، تا پایان شهریورماه نمی توانند از پایان نامه دفاع نمایند. این قبیل دانشجویان بایستی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مجددا پایان نامه را ثبت نمایند.

10. کارکنان در واحد دانشگاهی محل اشتغال خود برابر بخشنامه شماره 7195/57 مورخ 09/02/94 نمی توانند در دوره تابستان درس انتخاب نمایند.

 

زمان انتخاب واحد دوره تابستان:  98/04/08 الی 98/04/13

شروع کلاس های درسی:    98/04/15

پایان کلاس های درسی: 98/05/24

زمان برگزاری امتحانات:   98/05/26  لغایت 98/05/31


5.3.5.0
V5.3.5.0