پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دانلود فرم ها، جدول شهریه و اطلاعیه های ویژه ثبت نام

 (فرم های دانلود شده را مطابق دستور راهنما تکمیل و به صورت حضوری به گروه آموزشی ذیربط تحویل نمایید)

 

لینک سامانه الکترونیکی ثبت نام

 

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته

 

 


5.3.5.0
V5.3.5.0