پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه
اداره امور فرهنگی برگزار می کند:
 محفل انس_با_قرآن_کریم
  با حضور قاریان برجسته بین المللی
سه شنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت_11 صبح
مسجد صاحب الزمان(عج)
با حضور خود در این محفل نورانی، جرعه نوش کلام وحی باشیم.


5.3.5.0
V5.3.5.0